Ερώτηση στη Βουλή περί διαβάθμισης μουσικών σπουδών και Απάντηση (μόνον) από το ΥπΠοΑ

στις

Στις 23/2 η ανεξάρτητη βουλευτής Αγγελική Αδαμοπούλου – την οποία ευχαριστούμε δημοσίως ως Σύλλογος για το ενδιαφέρον της – κατέθεσε Ερώτηση, απευθυνόμενη στις υπουργούς Πολιτισμού και Παιδείας, σχετική με το θέμα της διαβάθμισης και κατοχύρωσης των ωδειακών τίτλων σπουδών.

Στις 21/3 η Ερώτηση απαντήθηκε εγγράφως από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν γίνεται να μην παρατηρήσουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν ασχολήθηκε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον και εντός των νομίμων προθεσμιών, να μας δώσει και τη δική του θέση. Ίσως αυτό να οφείλεται στις «παγιωμένες αντιγνωμίες μεταξύ της πανεπιστημιακής και της μουσικής εκπαιδευτικής κοινότητας», τις οποίες αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού στην απάντησή του; Η δική μας τοποθέτηση πάντως είναι μακριά από τις όποιες αντιγνωμίες, εμείς στοχεύουμε μόνον στην εφαρμογή και στη χώρα μας των προβλέψεων που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η απάντηση του ΥπΠοΑ δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική ως προς τις προθέσεις της Πολιτείας: Αναφέρει ότι ανατέθηκε σε εποπτευόμενες δομές του η διαμόρφωση προτάσεων σχεδίου νόμου, διαδικασία που μάλιστα ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Δεν γνωρίζουμε σε ποιούς φορείς έχει απευθυνθεί, γνωρίζουμε όμως ότι το Υπόμνημα που έχει καταθέσει εδώ και ενάμιση χρόνο ο Σύλλογός μας περιλαμβάνει όχι μόνο πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά ακόμη και την ζητούμενη επεξεργασία για «πρόγραμμα σπουδών με σύστημα διδακτικών μονάδων, συμβατό με την διαδικασία της Μπολόνια».

Βάσει αυτού, είμαστε ασφαλώς έτοιμοι και πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε όποια διαδικασία συγκρότησης ομάδων εργασίας προτείνει το υπουργείο, όμως θεωρούμε αναγκαίο να μας γνωστοποιηθεί ποιός θα είναι ο στόχος αυτών των διαβουλεύσεων: θα είναι εξαρχής η συμμόρφωση της χώρας μας προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα, θα είναι η κατοχύρωση των πολυετών εξειδικευμένων σπουδών μας στο επίπεδο 6 των επαγγελματικών προσόντων, θα είναι η υιοθέτηση των παγιωμένων στην Ευρώπη διαδικασιών για την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση και αναβάθμιση των τίτλων μας; ή θα είναι μιά θολή, από μηδενική βάση εκκίνησης, ατέρμων συζήτηση χωρίς ξεκάθαρους στόχους και άρα χωρίς προοπτική επίλυσης των θεμάτων;

Εμείς τους στόχους τους έχουμε θέσει, τεκμηριωμένα. Προφορικώς, το ΥπΠοΑ μας έχει δηλώσει ότι τους ενστερνίζεται. Αναμένουμε να το δούμε και στην πράξη, διατυπωμένο στην ατζέντα της υπό προγραμματισμό διαδικασίας.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα: