Περί της ΚΥΑ για αναγνώριση των ωδειακών σπουδών παραδοσιακών & λαικών οργάνων

στις

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού δρομολογεί την χορήγηση πτυχίων σε σειρά παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων. Τέτοια όργανα διδάσκονται ήδη σε πολλά Ωδεία και είναι γεγονός ότι η αναγνώριση εκ μέρους της Πολιτείας και αυτών των σπουδών ήταν μία ακόμα χρόνια εκκρεμότητα.

Βεβαίως η σπουδή της παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής έχει πολλές ιδιαιτερότητες και προφανώς η ένταξή της σε ένα σύστημα εγκυκλίων δομημένων σπουδών χρειάζεται ειδική μελέτη. Το πρόγραμμα που διαβάσαμε δεν μας έπεισε ότι τέτοια μελέτη έχει προηγηθεί, αλλά στη σημερινή συγκυρία δεν είναι αυτό το κύριο θέμα.

Δυστυχώς το Υπουργείο Πολιτισμού δημιουργεί μια ακόμη κατηγορία σπουδαστών που θα αποκτήσουν τίτλους χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα!
Έχουμε πικρά πείρα από την έωλη «αναγνώριση από το Κράτος» των δικών μας Πτυχίων και Διπλωμάτων, της λόγιας Ευρωπαϊκής μουσικής, που αποδεδειγμένα ούτε συνεπάγεται το κύρος που αναλογεί στις υπερδεκαετείς εξειδικευμένες σπουδές μας, ούτε οδηγεί σε κατοχυρωμένα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού καλά θα έκανε να διεξαγάγει ένα σοβαρό και διαρκή αγώνα για την πραγματική, ουσιαστική αναγνώριση, διαβάθμιση και αναβάθμιση των Καλλιτεχνικών Σπουδών τις οποίες εποπτεύει, έναντι όχι μόνο της κοινωνίας αλλά και των συναρμοδίων του Υπουργείων, αντί προχείρως να επεκτείνει τον χώρο της εποπτείας του χωρίς την ελάχιστη στήριξη των πτυχιούχων των οποίων τους τίτλους υπογράφει.

Το ΔΣ του ΠΣΑΩ συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε να εκδώσει αυτήν την ανακοίνωση, ως επισήμανση ότι ο Σύλλογός μας παρακολουθεί με προσοχή τα τεκταινόμενα. Επίσης, ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί διεξοδικότερα όταν υπάρξουν επίσημες και εξειδικευμένες τοποθετήσεις επί του θέματος.
Καλούμε τα μέλη μας σε εγρήγορση, μιας και το θέμα αφορά άμεσα την αξιοπιστία των ωδειακών σπουδών και την επιδιωκόμενη διαβάθμισή τους.

Το ΔΣ του ΠΣΑΩ