Νόμοι/ΦΕΚ για τις ωδειακές σπουδές

ΦΕΚ 229/Α/1957
(Γενικός κανονισμός)

ΦΕΚ 07/Α/1966
(Ίδρυση ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων)

ΦΕΚ 500/Β/1987
(Κανονισμός για κρουστά, τσέμπαλο και κλασική κιθάρα)

ΦΕΚ 1913/Β/2007
(Κανονισμός για σαξόφωνο και διεύθυνση χορωδίας)

ΦΕΚ 530/Β/2009
(Κανονισμός για διεύθυνση ορχήστρας)