Αναστολές σύμβασης και διακοπή ή παράτασή τους

στις

Τα ωδεία επαναλειτουργούν από 18 Μαΐου με εντολή του κράτους. Για αυτήν την κατηγορία επιχειρήσεων, η κοινή υπουργική απόφαση 17788/346/8-5-2020 και η νέα διευκρινιστική εγκύκλιος 19221/379/19-5-20 του Υπουργείου Εργασίας ορίζουν τα εξής:

1) Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να παραταθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2020. ***

2) Αν ένα ωδείο παρατείνει την αναστολή της σύμβασης κάποιων εργαζομένων, δεν μπορεί να απολύσει κανέναν εργαζόμενο μέχρι τις 31 Μαΐου.
Κατόπιν υποχρεούται να διατηρήσει «τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης (πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης)» για 45 μέρες (δηλαδή μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, για εργαζόμενο που ξανάρχισε στις 18 Μαΐου, ή μέχρι τις 15 Ιουλίου, για εργαζόμενο που θα ξαναρχίσει την 1η Ιουνίου). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται όσοι έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου που λήγει κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, καθώς και όσοι αποχωρούν οικειοθελώς ή λόγω συνταξιοδότησης. ***

3) Αν ένα ωδείο δεν παρατείνει την αναστολή σύμβασης κανενός εργαζομένου, δεν εμπίπτει στα παραπάνω μέτρα στήριξης, εμπίπτει «στις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας».

4) Είτε παρατείνει αναστολές συμβάσεων είτε όχι, ένα ωδείο θεωρείται πλέον πληττόμενη επιχείρηση.

———————

*** Στα περισσότερα sites αναδημοσιεύονται οι γενικοί όροι αλλά όχι και οι ειδικές περιπτώσεις. Επειδή μπορεί να υπάρξει σύγχυση και αμφιβολίες, σημειώνουμε τα εξής:

(1) Γενικά, μια επιχείρηση μπορεί να παρατείνει την αναστολή συμβάσεων σε ποσοστό το πολύ 60% των εργαζομένων της. Όμως (με προϋπόθεση ότι η διδασκαλία δεν γίνεται εξ αποστάσεως), μια επιχείρηση που ανήκει στην πολιτιστική εκπαίδευση μπορεί να υπερβεί αυτό το ποσοστό.

(2) Γενικά, όταν αρθεί η αναστολή μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου, η σύμβαση πρέπει να παραταθεί για όσο χρόνο υπολειπόταν κανονικά. Αυτό όμως δεν ισχύει για τα ωδεία, γιατί εμπίπτουν στην κατηγορία «επιχειρήσεων –εργοδοτών που από τη φύση λειτουργίας τους είναι εποχικές», καθώς «η λειτουργία τους διαρκεί όσο και το σχολικό έτος».