KYA (μερικής) επανέναρξης

στις

Σήμερα, Σάββατο, δημοσιεύτηκε επιτέλους (κατά εντελώς ανορθόδοξη σειρά) και η Κοινή Υπουργική Απόφαση που επιτρέπει τη μερική επανέναρξη των ωδειακών σπουδών από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Σύμφωνα με τη νέα αυτή απόφαση, εξαιρείται από την προηγούμενη απόφαση που όριζε αναστολή μέχρι και τις 31 Μαΐου, δηλαδή σε κανονικά ελληνικά επιτρέπεται, η λειτουργία

των Ωδείων και Μουσικών Σχολών για τους σπουδαστές ηλικίας άνω των έντεκα (11) ετών, [και] των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής.

Επιπλέον, η ΚΥΑ επισημοποιεί ότι

Το διδακτικό έτος παρατείνεται έως τις 31.7.2020. [Βλ. νεότερη ανακοίνωσή μας]

Απαγορεύεται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, τυμπάνων καθώς και η φωνητική διδασκαλία.

Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους [αλλά και] στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από μαθητές-σπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.

Κατόπιν η ΚΥΑ γενικολογεί γράφοντας ότι οι διοικήσεις φροντίζουν

να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

Ακολουθεί τιμοκατάλογος με το ύψος των κατά περίπτωση προστίμων για όσους δεν θα τηρήσουν τους επιβαλλόμενους κανόνες, και υπογράφουν

Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Εργασίας καιΚοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ.

_________________
Νεότερες τροποποιήσεις

Από 1η Ιουνίου (σύμφωνα με ΚΥΑ 30/5/2020, 4/6/2020 και 7/6/2020):
1. Επιτρέπεται η επιστροφή και σπουδαστών ηλικίας κάτω των έντεκα (11) ετών.
2. Επιτρέπονται τα κρουστά, «με υποχρεωτική για τον δάσκαλο χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας» ή και προαιρετική χρήση διαχωριστικού plexiglass.
3. Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία, με την προϋπόθεση ότι «λαμβάνει χώρα ατομικά και γίνεται υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας από τον δάσκαλο» ή και προαιρετική χρήση διαχωριστικού plexiglass.
4. Συνεχίζει να επιβάλλεται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων, ενδελεχής καθαρισμός, απολύμανση κλπ.
5. Συνεχίζει να απαγορεύεται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών οργάνων. Αλλά από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι σπουδαστές που είναι υποψήφιοι για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Για αυτούς «η διδασκαλία πραγματοποιείται με την τήρηση υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής προμετωπίδας (προσωπίδας).»

Από 15 Ιουνίου (σύμφωνα με ΚΥΑ 13/6/2020):
• Συνεχίζουν να ισχύουν τα παραπάνω 1-4.
• Ως προς το 5, συνεχίζει η γενική απαγόρευση, εξαιρούνται όμως όχι μόνον οι υποψήφιοι για τις φετινές πανελλαδικές αλλά και οι υποψήφιοι για τις φετινές ωδειακές απολυτήριες. Για αυτούς συνεχίζουν να ισχύουν τα παραπάνω μέτρα ασφαλείας (απόσταση τριών μέτρων και χρήση προσωπίδας).

Από 27 Ιουνίου (σύμφωνα με ΚΥΑ 27/6/2020):
• Συνεχίζουν να ισχύουν τα προαναφερόμενα, αλλά επιτρέπεται πλέον και η χορωδία, με προϋπόθεση ότι γίνεται «υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας από τον εκπαιδευτή ή και προαιρετική χρήση πετάσματος (διαχωριστικού) και τηρείται υποχρεωτικά απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των μελών της χορωδίας και χρησιμοποιείται προσωπίδα εφόσον το τελευταίο είναι εφικτό».

Οι ίδιοι ακριβώς περιορισμοί συνεχίζουν να ισχύουν και από 1-15 Σεπτεμβρίου (σύμφωνα με ΚΥΑ της 29/8/2020).

_________________
Σημειώσεις

• Για όσους διερωτώνται, στις παραπάνω ΚΥΑ εξηγείται ότι οι περιορισμοί αυτοί αποφασίστηκαν «σύμφωνα με την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης και την από 27.5.2020 εισήγηση της 55ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες καθώς και τις από 13.5.2020 και από 27.5.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κορωνοϊού COVID-19».

• Αν πάρουμε κατά γράμμα τις διατυπώσεις των ΚΥΑ, επιτρέπεται να κάνουν μαθήματα πνευστών όχι μόνο οι υποψήφιοι για τα τμήματα μουσικών σπουδών αλλά όλοι οι υποψήφιοι για τις φετινές πανελλαδικές, ασχέτως κατεύθυνσης, καθώς και όλοι οι υποψήφιοι για πτυχίο ή δίπλωμα, όχι μόνον οι σπουδαστές πνευστών, ενώ αντιθέτως οι σπουδαστές ηλικίας ακριβώς 11 ετών δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στα ωδεία…

• Η ΚΥΑ της (31/7/2020), που δεν φαίνεται να τη διάβασε ούτε αυτός που έκανε το άκριτο copy-paste, επαναλαμβάνει αυτούσιες όλες τις προβλέψεις της προηγούμενης ΚΥΑ ενώ αφορά τον Αύγουστο. Έτσι μεταπηδά από τη σφαίρα των νομικών στη σφαίρα των χωροχρονικών παραδόξων:
«Το διδακτικό έτος παρατείνεται έως την 31.7.2020» (άρθρο 17).
«Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020» (άρθρο 30).
Ομοίως και η ΚΥΑ της 29/8/2020, που επαναλαμβάνει την πρόβλεψη για όσους θα έπαιρναν μέρος στις φετινές πανελλαδικές και ωδειακές απολυτήριες ενώ αφορά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.