Επιστολή του Συλλόγου μας για το Μητρώο Καλλιτεχνών

στις

Αθήνα 14 – 5 – 2020
Αρ. Πρωτ: 13/2020-5

ΠΡΟΣ:
Την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Στυλιανή Μενδώνη
Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κύριο Γιάννη Βρούτση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς την Διευθύντρια Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, κυρία Αγγελική Σγούρα

ΘΕΜΑ: ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ / Καθηγητές μουσικής Ωδείων & Μουσικών Σχολών

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μετά τη συνέντευξη τύπου της Υπουργού Πολιτισμού στις 7/5, παρά τις ελλείψεις των μέτρων στήριξης του πολιτισμού που ανακοίνωσε και παρά την πενιχρή αναφορά της στο κομμάτι της εκπαίδευσης, επισημάναμε την ενδιαφέρουσα και στη σωστή κατεύθυνση ιδέα της δημιουργίας ενός Μητρώου Καλλιτεχνών. Ένα τέτοιο Μητρώο θα μπορούσε να είναι μια δεξαμενή χρήσιμη για την κατοχύρωση των πολλών επαγγελμάτων που αφορούν τις τέχνες.

Με το ανέβασμα της πλατφόρμας, όμως, μόνο κατάπληξη και απογοήτευση μπορεί κανείς να νιώσει. Η διαδικασία της δήλωσης μιάς και μοναδικής ιδιότητας και της κατάθεσης ενός και μοναδικού τίτλου σπουδών στο χώρο των καλλιτεχνών είναι ασφυκτικά περιοριστική και δείχνει αναπάντεχη άγνοια της πραγματικότητας. Είναι γνωστό ότι οι καλλιτέχνες αποκτούν κατά κανόνα
περισσότερους του ενός τίτλους και απασχολούνται σε πολλές διαφορετικές πτυχές του επαγγέλματός τους. Μπορεί να λαμβάνουν ενεργό μέρος σε παραστάσεις, να διδάσκουν, να διευθύνουν ή να σκηνοθετούν, να δημιουργούν καλλιτεχνικό έργο, να μεταφράζουν ή να εκδίδουν… Είναι δυνατόν να αγνοεί τόσο στοιχειώδη πράγματα το υπουργείο που εποπτεύει τις τέχνες;

Η ίδια η καταγραφή των επαγγελματικών ιδιοτήτων είναι αλλοπρόσαλλη και προβληματική. Άλλοτε είναι διαχωρισμένες με υπερβολικά εξειδικευμένο τρόπο και άλλοτε συγκεντρώνονται πολλές συναφείς μεταξύ τους κάτω από έναν τίτλο. Με αποτέλεσμα σύγχυση και πολλές επικαλύψεις. Επιπλέον, η προχειρότητα αναδύεται ανάγλυφη όταν για παράδειγμα είναι χωριστές ιδιότητες η Διεύθυνση Φωνητικών Ομάδων από τη Διεύθυνση Χορωδιών, ο Μουσικοσυνθέτης από
τον Συνθέτη Μουσικής, ο Κατασκευαστής από τον Κατασκευαστή και Επισκευαστή Μουσικών Οργάνων και άλλα ανάλογα.

Την ίδια στιγμή λείπει εντελώς από την κατηγοριοποίηση ο Καθηγητής Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή Μουσικού Σχολείου, Μουσικών Οργάνων ή Θεωρητικών μαθημάτων! Οι μοναδικές εκπαιδευτικές ιδιότητες για τους μουσικούς είναι οι Καθηγητής ΑΕΙ και Μέσης εκπαίδευσης. Αναφερόμαστε μόνο στο κομμάτι των μουσικών που μας αφορά, αλλά ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν βεβαίως σε όλες τις τέχνες.

Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού να διορθώσει αυτή την ελλιπή εργασία συμπληρώνοντας σωστά το Μητρώο Καλλιτεχνών. Ασφαλώς οι διάφορες κλαδικές οργανώσεις θα είναι σε θέση να συμβάλουν με υποδείξεις στη δημιουργία του με τρόπο ώστε να είναι χρήσιμο και στα επόμενα χρόνια.

Με τιμή

Εκ μέρους του ΔΣ
Παναγιώτης Αδάμ, Πρόεδρος
Όλγα Καλογρηάδου, Γενική Γραμματέας