Επιστολή για τα δημοτικά ωδεία προς τα συναρμόδια υπουργεία

στις

Αθήνα 4 – 4 – 2020
Αρ. Πρωτ: 11/2020-4

ΠΡΟΣ:
1. Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση
2. Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο
3. Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
4. Την Υπουργό Πολιτισμού κα. Λίνα Μενδώνη

ΘΕΜΑ : Στήριξη των καθηγητών μουσικής που εργάζονται σε δημοτικά ωδεία

Σxετικά:
• ΚΥΑ 16838, 10-3-2020
• Έγγραφο ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΜΕ/128936/2467/957/583, 11-3-2020
• ΚΥΑ 12998/232, 28-3-2020
• Έγγραφο ΥΕΚΥ 14012/246/ 2020, 2-4-2020

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της 10ης Μαρτίου 2020 απαγορεύθηκε προσωρινά η κανονική λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στο μέτρο συμπεριελήφθησαν φυσικά και τα ωδεία, τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημοτικά, όπως διευκρινίστηκε με το έγγραφο ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΜΕ/128936/2467/957/583 της 11ης Μαρτίου 2020.

Όσοι εργαζόμενοι διδάσκουν μόνο σε ιδιωτικά ωδεία εντάχθηκαν στο μηχανισμό στήριξης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 12998/232 της 28ης Μαρτίου 2020. Όσοι όμως διδάσκουν σε δημοτικά ωδεία —όπως είχαμε συμπεράνει και ανακοινώσει ήδη με βάση τις ΠΝΠ και ΥΑ που προηγήθηκαν, και όπως επιβεβαίωσε η χτεσινή διευκρίνιση του ΥΕΚΥ— δεν εντάσσονται στο συγκεκριμένο μηχανισμό.

Με βάση τα ανωτέρω ανακύπτουν δύο ζητήματα:

1.

Κατά την άποψή μας, και σύμφωνα με το πνεύμα των μέτρων στήριξης, η μη ένταξη συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι αποκλειστικά ή κυρίως στα δημοτικά ωδεία θα πρέπει να συνεχίσουν να αμείβονται κανονικά, ασχέτως του τι είδους σύμβαση έχουν, ασχέτως του εάν το ωδείο είναι ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ, και ανεξάρτητα από το εάν το ωδείο έχει εισπράξει ή θα συνεχίσει ή όχι να εισπράττει δίδακτρα.

Παρά ταύτα, στα περισσότερα δημοτικά ωδεία επικρατεί σύγχυση, καθώς δεν υπάρχει επίσημη απόφαση που να επιβεβαιώνει, να αποκλείει ή να επιμερίζει τα παραπάνω: κάποια ωδεία συνεχίζουν να πληρώνουν τους συμβασιούχους, άλλα όχι, κάποια προσπάθησαν να αναστείλουν συμβάσεις, κάποια δηλώνουν ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν.

Επομένως, παρακαλούμε να διευκρινίσετε επίσημα αν όντως τα δημοτικά ωδεία θα συνεχίσουν να αμείβουν τους εργαζόμενούς τους όσο διαρκεί η αναστολή της λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αν δεν πρόκειται να ισχύσει αυτό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να ενταχθούν και οι εργαζόμενοι σε δημοτικά ωδεία στον συγκεκριμένο ή σε άλλο μηχανισμό στήριξης.

2.

Πολλοί καθηγητές μουσικής εργάζονται στα δημοτικά ωδεία ως ωρομίσθιοι με λίγες ώρες
απασχόλησης και πενιχρές απολαβές, παράλληλα με την απασχόλησή τους στον ιδιωτικό τομέα, είτε ως καθηγητές σε ιδιωτικά ωδεία είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Αυτοί οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν κατάφωρα να αδικηθούν και επί του παρόντος είναι
εγκλωβισμένοι. Ενώ θα μπορούσαν να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως εργαζόμενοι των ιδιωτικών ωδείων που ανέστειλαν την λειτουργία τους με κυβερνητική απόφαση, ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες με πληττόμενο ΚΑΔ, κάτι τέτοιο δεν καθίσταται δυνατόν: το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τους εμφανίζει ως εν ενεργεία απασχολούμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έστω και εάν αυτή η απασχόληση είναι ολίγων ωρών με ελάχιστες αποδοχές (τις οποίες μάλιστα αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν καν αν θα πάρουν ή όχι).

Έτσι, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων Ωδείων & Μουσικών Σχολών με την παρούσα επιστολή εκφράζει την έντονη ανησυχία του ιδιαίτερα για αυτήν την κατηγορία καθηγητών-μελών του Συλλόγου μας, που βρέθηκαν στην πιο ατυχή θέση, και ζητά την ανάλογη στήριξή τους. Ήτοι, για τους εργαζόμενους που απασχολούνται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και δευτερευόντως σε κάποιο δημοτικό ωδείο, ζητούμε:
α) να επιτραπεί να ανασταλούν με τη σύμφωνη γνώμη τους οι συμβάσεις από το δημοτικό ωδείο, ώστε να μπορέσουν να λάβουν και αυτοί την οικονομική ενίσχυση, ή
β) με κάποια άλλη απόφαση να λάβουν ένα δίκαιο μέρος αυτής, φερ’ ειπείν το προβλεπόμενο ποσό μείον την αμοιβή τους από το δημοτικό ωδείο.

Με τιμή

Παναγιώτης Αδάμ
Πρόεδρος

Όλγα Καλογρηάδου
Γενική Γραμματέας

________________________

Το πρωτότυπο εδώ.