Επισήμως κλειστά και τα ωδεία

στις

Η ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας μιλά για «αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας για τις επόμενες 14 μέρες». Ατυχώς αμέσως μετά προσθέτει ότι αυτό «αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, ΙΕΚ, Πανεπιστήμια, ιδιωτικά και δημόσια».

Παρά τη σύγχυση που δημιούργησαν τα παραπάνω, η κοινή υπουργική απόφαση (Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838, ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020) είναι ξεκάθαρη. Παραθέτω:

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.
[…]
αποφασίζουμε: Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.
2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, ως εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) η λειτουργία των εστιών στέγασης.

Σήμερα το μεσημέρι το ΥΠΠΟ με έγγραφό του επιβεβαίωσε ότι το μέτρο φυσικά περιλαμβάνει και τα ωδεία, στέλνοντας στα ωδεία την παραπάνω απόφαση και γράφοντας:

Επισυνάπτουμε την εν λόγω κ.υ.α. και παρακαλούμε για την πιστή τήρησή της στις εκπαιδευτικές δομές τις οποίες λειτουργείτε.
Επισημαίνεται ότι, για την αντιμετώπιση του νέου Κωρονοϊού COVID-19, συνιστάται ψυχραιμία και πιστή τήρηση των οδηγιών των επίσημων αρχών.
Σημειώνεται ότι μπορείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις πάνω στο θέμα της αντιμετώπισης του Κορωνοϊού COVID-19 μέσα από τις ιστοσελίδες:
• του Υπουργείου Υγείας
• του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας – Ε.Ο.Δ.Υ.
• της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας