Πρόσκληση προς τους ΤΕ16 Εκπαιδευτικούς Αποφοίτους Ωδείων

στις

Ο ΠΣΑΩ έχει μεριμνήσει σε συνεργασία με δικηγορικό γραφείο να συνταχθεί προσφυγή σε βάρος της Διοικητικής Πράξης του Υπουργείου Παιδείας να προβεί σε διορισμούς στα Μουσικά Σχολεία, χωρίς ποτέ να δώσει στην κατηγορία ΤΕ16 τις ευκαιρίες που προβλέπει ο νόμος. Η προσφυγή εδράζεται μεταξύ άλλων στην προσχηματική εκ μέρους του υπουργείου θεώρηση των προσλήψεων εκατοντάδων συναδέλφων επί σειρά ετών ως κάλυψη «εκτάκτων και απρόβλεπτων» αναγκών, ενώ στην πραγματικότητα είναι οργανικές θέσεις. Με το ψευδές αυτό πρόσχημα, το υπουργείο ουδέποτε προκήρυξε τις θέσεις αυτές, ώστε να έχουν οι μουσικοί ΤΕ16 την ευκαιρία μέσω ΑΣΕΠ να διοριστούν, όπως ορίζει ο νόμος.

Παράλληλα, θα απευθυνθεί και σχετικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να τεκμηριώσουμε την αντίθεση ανάμεσα στην εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και το ευρωενωσιακό δίκαιο και να ασκήσουμε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στο ΥπαιΘ.

Πρέπει να είναι σαφές ότι την προσφυγή δεν καταθέτει ο ΠΣΑΩ, αλλά τα φυσικά πρόσωπα. Εναπόκειται επομένως στη βούληση του καθενός να συμμετέχει στην κατάθεσή της. Ο Σύλλογος απλώς μεσολαβεί για να εξυπηρετήσει τους συναδέλφους και δεν είναι σε θέση να απαντά σε ερωτήματα ή να δίνει διευκρινίσεις. Το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί είναι ότι τροφοδότησε τους νομικούς με κάθε στοιχείο που μπορεί να χρησιμεύσει στην υπόθεση ώστε να χτίσουν τα νομικά επιχειρήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το συνολικό κόστος της διαδικασίας φτάνει στα 15.000€. Πρόκειται για επίπονη και χρονοβόρα υπόθεση που όσο κι αν για μας υπακούει στην κοινή λογική, η νομική της επεξεργασία και διατύπωση δεν είναι καθόλου απλή. Είμαστε δε ήδη σε οριακό σημείο από πλευράς προθεσμιών, καθώς η γρήγορη εκδίκαση απαιτεί και ορισμένο χρόνο κατάθεσης της προσφυγής, ώς το τέλος του μηνός.

Προκειμένου η προσφυγή να έχει ειδικό βάρος που θα αυξήσει τις πιθανότητες να δικαιωθεί, αλλά και να συγκρατηθεί το κατ’ άτομο κόστος σε λογικά επίπεδα, είναι απολύτως κρίσιμο να συμμετάσχουν στην κίνηση αυτή όλοι οι έχοντες έννομο συμφέρον. Δηλαδή όσοι συνάδελφοι ΤΕ16 εργάστηκαν επί χρόνια στα Μουσικά Σχολεία και σήμερα εκτοπίζονται από την εκπαίδευση.

Καλούμε όλους και όλες να ενημερώσουν και να παροτρύνουν όσους γνωρίζουν ώστε να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή!

Ο τρόπος είναι με ένα απλό μήνυμα «Δηλώνω συμμετοχή στην προσφυγή» στο ειδικό e-mail: t16odeia@gmail.com , εντός 10 ημερών, έως και την Κυριακή 24/10.

Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί στο mail σας έντυπο εξουσιοδότησης προς το δικηγορικό γραφείο να προβεί στην κατάθεση προσφυγής για λογαριασμό σας, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε αμέσως, αναλαμβάνοντας και την ανάλογη οικονομική υποχρέωση που θα προκύψει από τον αριθμό των συμμετοχών.