Επιστολή του ΠΣΑΩ προς την Υπ. Πολιτισμού για την άρση απαγόρευσης διδασκαλίας πνευστών στα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

στις

Αθήνα 14 – 9 – 2020 Αρ. Πρωτ: 18/2020-9

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Στυλιανή Μενδώνη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:

Τον Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού κύριο Νικόλα Γιατρομανωλάκη

Την Διευθύντρια Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, κυρία Αγγελική Σγούρα

ΘΕΜΑ : Άρση απαγόρευσης διδασκαλίας πνευστών στα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με την επιστολή μας αυτή, θέλουμε να σας μεταφέρουμε την αγωνία και την απόγνωση χιλιάδων συναδέλφων μας Μουσικών πνευστών οργάνων, οι οποίοι πέρα από όλα τα άλλα δεινά που μας έφερε η πανδημία, βιώνουν και τον αποκλεισμό από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες εξ αιτίας των υπερβολικών, σε βαθμό αδικίας, αποφάσεών σας, για γενικευμένη απαγόρευση χρήσης και διδασκαλίας των πνευστών οργάνων, την ίδια στιγμή που :

  • Πάρα πολλά Ευρωπαϊκά Μουσικά Ιδρύματα πραγματοποιούν το διδακτικό τους πρόγραμμα στα πνευστά όργανα, τηρώντας φυσικά ένα αυστηρό πρωτόκολλο πρόληψης και προστασίας (μάσκα, αποστάσεις, ελάχιστος αριθμός ατόμων στον χώρο, εξαερισμοί).
  • Στα Μουσικά Σχολεία και τα ΑΕΙ, οι εισαγωγικές εξετάσεις πνευστών οργάνων καθώς επίσης οι Πτυχιακές και Διπλωματικές εξετάσεις, επιτρέπονται από τον Ιούνιο.
  • Στην ΚΥΑ Αριθ. 115744/Ζ1 της 4ης Σεπτεμβρίου (ΦΕΚ 3707/ Β/ 4-9-2020), την οποία συνυπογράφετε με την Υπουργό Παιδείας, διαβάζουμε στη 2η παράγραφο:

«Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων). Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν διεξάγονται με τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση απόστασης τριών (3) μέτρων των φοιτητών μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και του διδακτικού προσωπικού».

Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι η διδασκαλία των πνευστών οργάνων δεν απαγορεύεται στα μουσικά τμήματα ΑΕΙ.

Μία ενδεχόμενη παράταση αυτής της άδικης απαγόρευσης για την διδασκαλία των πνευστών οργάνων στα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (ωδεία, μουσικές σχολές, φιλαρμονικές σχολές κλπ) θα έχει ως αποτέλεσμα την επαγγελματική, οικονομική και ηθική εξόντωση των συναδέλφων μας οι οποίοι βλέπουν τους κόπους πολλών ετών να χάνονται καθώς κυριολεκτικά διαλύονται οι τάξεις τους σε όλα τα Μουσικά Ιδρύματα που εργάζονται.

Σας ζητάμε να άρετε άμεσα αυτή την απαγόρευση και να επιτρέψετε στους πνευστούς καθηγητές να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ξαναστήσουν και να περισώσουν την εργασία τους, στην κρίσιμη, για όλο τον κλάδο μας, περίοδο της επανεκκίνησης της λειτουργίας της εκπαίδευσης συνολικά.

Με τιμή

Εκ μέρους του ΔΣ

Νίκος Παναγιωτίδης, Πρόεδρος

Όλγα Καλογρηάδου,   Γενική Γραμματέας