Μερικά στατιστικά στοιχεία για τα μέχρι τώρα μέλη μας

στις

• Τα στοιχεία αναφέρονται στα πρώτα 400 κανονικά εγγεγραμμένα μέλη μας.
• Στις ειδικότητες δεν περιλαμβάνονται όσες δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένες.
• Πολλά μέλη έχουν πτυχία ή διπλώματα δύο ή και τριών αναγνωρισμένων ειδικοτήτων.

Ειδικότητες

A. Όργανα ορxήστρας και φωνή: 105 μέλη
Β. Πολυφωνικά όργανα: 277 μέλη
Γ. Θεωρητικά και συναφή: 313 μέλη

Λεπτομερέστερα:

A.
Βιόλα: 2
Βιολί: 10
Βιολοντσέλο: 2
Βυζαντινή Μουσική: 22
Κλαρινέτο: 5
Κοντραμπάσο: 4
Κρουστά: 4
Μελοδραματική: 1
Μονωδία: 31
Όμποε: 1
Σαξόφωνο: 9
Τρομπέτα: 3
Τρομπόνι: 1
Φλάουτο: 10

Β.
Αρμόνιο: 3
Εκκλησιαστικό Όργανο: 1
Κιθάρα: 144
Πιάνο: 128
Τσέμπαλο: 1

Γ.
Ωδική: 7
Ενοργάνωση: 21
Διεύθυνση Χορωδίας: 6
Αρμονία: 71
Αντίστιξη: 48
Φούγκα: 101
Σύνθεση: 59

(Ως γνωστόν, όσοι έχουν πτυχίο Αντίστιξης έχουν και Αρμονίας, όσοι έχουν πτυχίο Φούγκας έχουν και τα δύο προαπαιτούμενα πτυχία, κ.ο.κ. Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία αναφέρονται μόνο στο ανώτερο πτυχίο ή δίπλωμα κάθε μέλους.)

Ηλικίες

19-29 ετών: 14 μέλη
30-39 ετών: 59 μέλη
40-49 ετών: 155 μέλη
50-64 ετών: 154 μέλη
65-88 ετών: 17 μέλη

Η ηλικία με τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση είναι τα 46 έτη: 24 μέλη.
Ακολουθούν τα 40 και 48 έτη, με 20 και 19 μέλη αντίστοιχα.
Μέσος όρος ηλικίας: 48 έτη.

_____________

Συμπέρασμα: βοηθήστε να γραφτούν στο Σύλλογό μας περισσότεροι μουσικοί που παίζουν όργανα ορχήστρας, και προπάντων περισσότεροι νέοι!