Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες

στις

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Συλλόγου καλεί τα μέλη στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση, που έχει κύριο σκοπό την εκλογή του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής για θητεία 2 ετών.

Η συνέλευση θα γίνει την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020, 11:00 έως 14:30, στην αίθουσα Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, μετρό Βικτώρια).
Όσα μέλη προσέλθουν, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους, να έχουν καταθέσει τη συνδρομή τους ή να την καταβάλουν με μετρητά επί τόπου, και να υπογράψουν στην κατάσταση παρουσιών.
Όσα μέλη έχουν επιλέξει να καταβάλουν τη συνδρομή τους επί τόπου, θα πρέπει να έρθουν νωρίτερα (10:30-11:00).

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες συμμετέχουν και ψηφίζουν μόνο τα εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις της ΓΣ και οι αρχαιρεσίες, θα πρέπει να παρίστανται ή να συμμετάσχουν ηλεκτρονικά τουλάχιστον τα μισά από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Για να ισχύσει μια απόφαση, θα πρέπει να την υπερψηφίσει τουλάχιστον το 50%+1 αυτών των μελών. Αν πρόκειται για τροποποιήσεις του καταστατικού, τουλάχιστον το 75% αυτών των μελών.

Για όσους δεν θα μπορούν να παρίστανται, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή ΔΕ και ΕΕ θα αρχίσει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου, ώρα 13:00, και θα κλείσει την Κυριακή 5 Ιανουαρίου, επίσης ώρα 13:00.

Ημερήσια Διάταξη:
• Εκλογή προέδρου και γραμματέα της ΓΣ.
• Σύντομος απολογισμός των πεπραγμένων της ΠΔΕ και έγκρισή τους.
• Έκθεση της μέχρι τώρα οικονομικής χρήσης και έγκρισή της.
• Σύντομα σχόλια για τροποποιήσεις του καταστατικού.
• Σύντομη συζήτηση για τα επόμενα βήματα.
• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, διενέργεια αρχαιρεσιών για ΔΣ και ΕΕ, ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Για την ΠΔΕ:
Παναγιώτης Αδάμ
Κώστας Γρηγορέας
Όλγα Καλογρηάδου
Νίκος Παναγιωτίδης