Δοκιμή για ψηφοφορία

Άρθρο χ λέει:
μπλα μπλα μπλα.
Νομίζουμε ότι το και το. Γιαυτό προτείνουμε την εξής αλλαγή:
μπλα μπλι μπλα

Άρθρο ψ λέει:
κτλ κτλ