Ετήσια συνδρομή και εγγραφή νέων μελών

στις

Οι εγγραφές μελών στον Πανελλήνιο Σύλλογο Αποφοίτων Ωδείων & Μουσικών Σχολών, άρχισαν τον Νοέμβριο του 2019 με την αποστολή των online αιτήσεων. Το ποσό της εγγραφής στον Σύλλογο και της ετήσιας συνδρομής τακτικού μέλους, ορίστηκε στο συνολικό ποσό των 30 ευρώ με ισχύ από την ημέρα της αποστολής της αίτησης μέχρι και τις 31/12/2020.

Ζητούμε την προσοχή σας για τα ακόλουθα:

1. Τα μέλη που έχουν καταβάλει το ποσό των 30 ευρώ (εγγραφή και ετήσια συνδρομή 2020), θα πρέπει από 1/1/2021 να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή 2021 που ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ.

2. Τα μέλη που έχουν στείλει αίτηση εγγραφής από τον Νοέμβριο του 2019 και κατά την διάρκεια του 2020 αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβάλει ακόμη το ποσό των 30 ευρώ (εγγραφή και ετήσια συνδρομή 2020), θα πρέπει να τακτοποιήσουν την οικονομική τους υποχρέωση μέχρι τις 31/1/2021 για να παραμείνει σε ισχύ η αίτησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτησή τους θα ακυρωθεί και θα πρέπει να την υποβάλουν ξανά. Όσα μέλη εκπληρώσουν τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις του 2020 μέχρι τις 31/1/2021, θα πρέπει στη συνέχεια να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή του 2021 (20 ευρώ).

3. Κάθε νέο μέλος που θα εγγραφεί στον Σύλλογο από 1/1/2021 θα πληρώνει το ποσό των 30 ευρώ που αφορά στην εγγραφή και ετήσια συνδρομή του (10+20 ευρώ).

Πληροφορίες για την κατάθεση συνδρομών
Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:
Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR63 0171 7330 0067 3314 7218 281
Δικαιούχος: ΠΣΑΩ

Για οποιαδήποτε πληρωμή (είτε αυτή αφορά νέο, είτε παλαιό μέλος) παρακαλούμε να γράφετε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που δηλώσατε στην αίτηση και να μας στείλετε email, με συνημμένη την απόδειξη κατάθεσης (π.χ. σε pdf ή μια απλή καθαρή φωτογραφία απο κινητό), στην ηλ. διεύθυνση του Συλλόγου, psaomous@gmail.com

21 Δεκεμβρίου 2020
Το ΔΣ του Συλλόγου