Παρέμβαση του ΠΣΑΩ προς αρμ. υπουργεία, για το κλείσιμο των Ωδείων στις περιφ. ενότητες «Επιπέδου Αυξημένου Κινδύνου» και για την οικονομική αποζημίωση των καθηγητών

στις

Αθήνα 4 – 11 – 2020

Αρ. Πρωτ: 24/2020-11

ΠΡΟΣ:
Την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Στυλιανή Μενδώνη
Τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Χρήστο Σταϊκούρα
Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κύριο Γιάννη Βρούτση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς τον Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού κύριο Νικόλα Γιατρομανωλάκη
Προς την Διευθύντρια Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, κυρία Αγγελική Σγούρα

ΘΕΜΑ:
Το κλείσιμο των Ωδείων & Μουσικών Σχολών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες «Επιπέδου Αυξημένου Κινδύνου» και η οικονομική αποζημίωση των καθηγητών.

Αξιότιμoι κυρία Υπουργέ και κύριοι Υπουργοί,

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί όλους τους αποφοίτους Ωδείων και Μουσικών Σχολών της χώρας, μεγάλη μερίδα των οποίων βιοπορίζονται αποκλειστικά από τη διδασκαλία σε Ωδείο.

Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/02-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 4829/Β/02-11-2020), η οποία ισχύει για το χρονικό διάστημα 03-30 Νοεμβρίου 2020, οι δομές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζονται για μία ακόμη φορά ως κύριες εστίες κινδύνου, χωρίς να υπάρχει καμμία σχετική ένδειξη.

Η απόφαση αυτή, όχι μόνο έχει προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα, καθώς οι μουσικοί στερούνται και πάλι το ιερό τους δικαίωμα στην εργασία, αλλά έχει πλέον φέρει τον κλάδο μας σε απόγνωση, ιδιαίτερα μετά την καταστροφική περίοδο που έχει προηγηθεί!

Σας υπενθυμίζουμε ότι, τόσο το ατομικό μάθημα οργάνου όσο και τα ομαδικά μουσικά μαθήματα, δεν είναι εύκολο να γίνουν διαδικτυακά, ειδικά με τους μαθητές μικρής ηλικίας αλλά και για όσους δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Για τα ωδεία και τις μουσικές σχολές δεν έχει προβλεφθεί από την πολιτεία η διάθεση και χρήση ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας (όπως συμβαίνει στα ΑΕΙ και στη πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ώστε να εξυπηρετείται η διαδικτυακή διδασκαλία, ούτε τα υπάρχοντα ελεύθερα λογισμικά προγράμματα τύπου skype και zoom είναι κατάλληλα για την διεξαγωγή μουσικών μαθημάτων. Ειδικά δε όσον αφορά στα μουσικά όργανα: αφενός ο ήχος δεν είναι ικανοποιητικός, αφετέρου δεν υπάρχει επαρκής ταχύτητα ανταπόκρισης, ιδιαίτερα στις εκτός αστικών κέντρων περιοχές. Τέλος, πολλοί γονείς δεν επιθυμούν τον ως άνω τρόπο διδασκαλίας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και αναγκαστική απώλεια εσόδων.

Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή λειτουργίας των ωδείων και μουσικών σχολών στις περιοχές με επίπεδο αυξημένου κινδύνου, ανακοινώθηκε χωρίς να υπάρξει ενημέρωση για την οικονομική αποζημίωση των καθηγητών στα εκπαιδευτήρια των οποίων η δραστηριότητα αναστέλλεται. Στο χθεσινό έγγραφο του ΥΠΠΟΑ προς τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/612898/16432/4533), δεν γίνεται κάποια σχετική αναφορά.

Σε συνδυασμό και με την αναστολή κάθε άλλης πολιτιστικής δραστηριότητας, αυτό συνιστά ευθεία επίθεση στον πολιτισμό, όχι μόνον ηθικά αλλά και οικονομικά.

Διαφωνούμε κάθετα με τον τρόπο που έχει αντιμετωπιστεί ο πολιτισμός, και ιδιαίτερα οι παραστατικές τέχνες και η διδασκαλία τους σε αυτή την κρίση.

Με αυτά τα δεδομένα:

Θεωρούμε αυτονόητο και επιβεβλημένο να ενταχθούν άμεσα όλοι οι εργαζόμενοι που από 3/11/2020 χάνουν το δικαίωμα της εργασίας, στο Επίδομα Ειδικού Σκοπού για όσο διάστημα διαρκέσει η απαγόρευση της εργασίας τους.

Επίσης, θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να παραταθεί η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών καθώς πολλοί καθηγητές ωδείων και μουσικών σχολών δεν έχουν κάνει εγγραφή ή έχουν εγγραφεί με άλλη ειδικότητα αφού το σχετικό πεδίο που αναφέρεται στην ιδιότητα του «καθηγητή μουσικής» προστέθηκε την τελευταία στιγμή και δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση.

Με τιμή

Εκ μέρους του ΔΣ

Νίκος Παναγιωτίδης, Πρόεδρος
Όλγα Καλογρηάδου, Γενική Γραμματέας